Ceny tetování

Cena za tetování hraje velkou roli při výběru motivu i tetovacího studia. Protože si tetování pořizujeme na celý život (vyjma tetování, které je prováděno hennou) měli bychom se při jeho výběru řídit i dalšími faktory. Patří mezi ně například kvalita výsledného motivu, zázemí tetovacího salonu a hygienické podmínky nebo kvalita samotného použitého pigmentu.

Jestli je tetovací studio dobré nebo špatné, zjistíme především podle referencí. Kvalitní tetovací salon můžeme najít na internetu nebo si ho nechat doporučit od přátel či známých. Pokud vás zaujme nějaký na tetovací salón ve městě, tak i na něj si zkuste vyhledat reference či si prohlédněte některá realizovaná tetování. Můžete využít katalog tetovacích salonů na tomto webu.

Jak se stanovuje cena za tetování?

Cena za tetování se určuje především podle náročnosti motivu a služeb, které v tetovacím studiu dostanete. Někdo preferuje levné tetování, jiný si uvědomuje, že ho bude nosit celý život a nelituje za něj zaplatit mnoho peněz. Jako nejlepší se ale jeví najít zlatou střední cestu, tedy správný poměr mezi cenou a kvalitou poskytnutých služeb.

Nižší cena se obecně platí za jednoduchá nepropracovaná tetování a za tetování od amatérů. Na cenu má tedy přímý vliv i doba, po kterou se tetování vyhotovuje. Realizace menších a středně velkých tetování trvá většinou do tří hodin. Za takové tetování pak zaplatíte od třech do dvanácti tisíc korun. Kromě samotného motivu tetování má výrazný vliv na cenu, zda je tetování černé nebo barevné, kdo ho provádí a kde v republice si ho necháte vyhotovit.

Odhad ceny by vám měli být schopni dát v každém profesionálním tetovacím studiu poté, co jim ukážete vybraný motiv a řeknete, na které místo na těle si tetování přejete aplikovat. Tetování, které se provádí na citlivých místech, je samozřejmě mnohem náročnější a často ho není možné provést za jedno sezení. V případě nutnosti více sezení se zvyšuje i cena za tetování.