Tetování a zákoník práce

Zaměstnání je jedno z nejvíce diskutovaných témat v souvislosti s tetováním. Mnohdy je to také nejdůležitější argument pro neuskutečnění tetování. Obava z možné diskriminace v zaměstnání je totiž velmi silná a dá se říct, že opodstatněně. Společnost je sice už co se týče tetování velmi benevolentní, ale oporu v jejích zákonech při problémech s tetováním v zaměstnáním budeme hledat těžko.

Tetování je čistě naše životní volba a bohužel musíme počítat s možnými důsledky. Může se třeba stát, že kvůli tetování nebudeme přijmutí do pracovního poměru, nebo že po obdržení nového tetování budeme z práce vyhozeni. Je to sice nepříjemné, ale právní oporu v zákoníku práce nenalezneme. Pokud totiž pracujeme v soukromé firmě, záleží čistě na jejích požadavcích a předpokladech. Vhodnost či nevhodnost tetování v povolání není právně definována, tedy s výjimkou rasistických, zakázaných motivů. Když tedy nezískáme pracovní místo jen kvůli tetování, nemůžeme nic namítat. Tato skutečnost je pro potetovaného nepříjemná, ale musíme také tolerovat zájmy zaměstnavatele.

Například ve finanční oblasti, kde je důvěra veřejnosti nejzásadnější, jsou uchazeči o povolání s tetováním ve výrazné nevýhodě. Nemá to ale příliš společného s diskriminací, pro styk s veřejností je pro firmu prostě člověk bez tetování výhodnější. Pokud se tedy dostanete v zaměstnání do svízelné situace s tetováním, je lepší se ho snažit zakrýt, či změnit povolání, jelikož v právním řádu zastání nenajdeme.

Další články: